loader image
Skip to content Skip to footer

عکاسی تبلیغاتی

عکاسی لوازم آرایشی و بهداشتی

یکی از مهمترین نکات در عکاسی صنعتی و عکاسی از محصولات، به تصویر کشیدن شکوه و کارآمد بودن محصولات می باشد به این معنی که میبایست در عین حال که محصولات با شکوه و مجلل به نظر می رسند می بایست کارایی آنها هم در تصاویر عکاسی صنعتی حضور داشته باشند تا در ذهن مخاطب از دو جهت منطقی و احساسی تاثیرگذار باشند که این مورد یکی از محوریت های ایده پردازی و عکاسی خلاقانه در استودیو ادد بوده و سعی تمامی تیم رسیدن به این هدف می باشد.

ClientFace MagazineDateDecember, 2019AuthorJim CarterShare

Leave a comment